Lightwave: แก้ไขขนาดไอคอน Bone

ในส่วน Layout ของโปรแกรม Lightwave หากพบว่าไอคอน Bone มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปจนควบคุมไม่สะดวกนั้น สามารถแก้ไขได้ดังนี้
Edit > Display Options > Handles & Icons > Auto-size Bones

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น