Photoshop: ประทับตราด้วย Dissolve


วิธีทำตราประทับ NOT FOR SALE ด้วยการเปลี่ยน Blending Mode


ขั้นตอนที่ 1. เขียนอักษร
เปิดโปรแกรม Photoshop จากนั้นเขียนตัวอักษรลงไป
ซึ่งในตัวอย่างนี้จะใช้อักษรสีแดง (#ff0000) บนพื้นหลังสีขาว (#ffffff)
โดยสามารถเปลี่ยนพื่นหลังตามตัวอย่างให้กลายเป็นรูปภาพก็ได้ตามต้องการขั้นตอนที่ 2. ปรับลักษณะตัวอักษร
เลือกที่เลเยอร์ตัวอักษรโดยเปลี่ยน Blending Mode เป็น 'Dissolve'
แล้วตั้งค่า Fill เป็น 85%ขั้นตอนที่ 3. วาดเส้นกรอบ
สร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งอันวางไว้ด้านบนสุดสำหรับทำเส้นกรอบ
แล้วสร้าง Selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบตัวอักษรเอาไว้ขั้นตอนที่ 4. ทำเส้นกรอบให้โค้งมน
เลือกเมนู Select > Modify > Smooth
แล้วใส่ค่าความโค้งมนของขอบสี่เหลี่ยมตามต้องการ
โดยในตัวอย่างนี้ตั้งค่าเท่ากับ 10ขั้นตอนที่ 5. ลงสีเส้นกรอบ
เลือกเมนู Edit > Stroke
แล้วเลือกขนาดเส้นกรอบและใส่สีตามต้องการ
โดยในตัวอย่างนี้ตั้งค่าขนาดเป็น 20 และใช้สีแดง (#ff0000)
ซึ่งพอลงสีเส้นกรอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม <Ctrl+D> บนคีย์บอร์ดเพื่อสั่ง 'Deselect'ขั้นตอนที่ 6. ปรับลักษณะเส้นกรอบ
เลือกที่เลเยอร์ตัวเส้นกรอบโดยเปลี่ยน Blending Mode เป็น 'Dissolve'
แล้วตั้งค่า Fill เป็น 85%ขั้นตอนที่ 7. หมุนและปรับขนาด
เลือกทั้งเลเยอร์ตัวอักษรและเลเยอร์เส้นกรอบไว้พร้อมกัน
แล้วเลือกเมนู Edit > Free Transform
จากนั้นสามารถหมุนหรือย่อขยายขนาดของตราประทับนี้ได้ตามต้องการ

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น