Window XP: จัดการเมนู Quick Launch บนแถบ Toolbar


การแก้ไขเมนู Quick Launch ที่อยู่ในแถบด้านล่างของ Window XP ทำได้ดังนี้

1. สั่งให้แสดงหรือซ่อน Quick Launch
คลิกขวาบนแถบด้านล่างแล้วเลือกที่ Toolbars > Quick Launch ก็จะเป็นการสลับคำสั่งระหว่างให้แสดงหรือซ่อนเมนู Quick Launch


2. การเพิ่มลดหรือย้ายตำแหน่งไอคอน Shortcut บน Quick Launch
  • ถ้าลากไฟล์จากบนหน้าจอใส่ลงไปก็จะมี Shortcut ของไฟล์นั้นใน Quick Launch ปรากฎออกมา

โดยหากถ้าใส่ลงไปมากเกินขนาดของแถบเมนูแนวนอนก็จะกลายเป็นแถบย่อในแนวตั้งดังรูปด้านล่างนี้


  • การลากไอคอนใน Quick Launch ไปวางบนหน้าจอจะทำให้ไอคอนอันนั้นถูกย้ายออกจากแถบเมนู

  • การย้ายลำดับไอคอนที่เรียงอยู่บนเมนูทำด้วยการใช้เมาส์ลากโยนไปมาบนแถบเมนูนี้ได้ตามต้องการ

3. ย่อขยายขนาดของ Quick Launch
ถ้ารู้สึกว่าขนาดของเมนูนี้เล็กหรือใหญ่เกินไป เราก็ปรับขนาดได้โดยในขณะที่เมนู Quick Launch ถูกแสดงอยู่ให้คลิกขวาบนแถบด้านล่างแล้วเลือกที่ "Lock the Taskbar" แล้วจะพบว่ามีตัวปรับขนาดของ Quick Launch โผล่ออกมาซึ่งสามารถลากเมาส์เพื่อขยายหรือลดขนาดเมนูได้ตามต้องการ


และถ้าปรับขนาดเสร็จแล้วก็ให้เลือกที่ "Lock the Taskbar" ซ้ำอีกครั้ง ก็จะทำให้แถบด้านล่างถูกล็อคไว้เหมือนเดิม

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น