Wordpress: ตั้งค่าให้ต้องใส่ Password ก่อนอ่านเนื้อหา


วิธีตั้งค่าให้ผู้ที่เข้าไปอ่านบทความหรือหน้าเว็บ ในบล็อกของ wordpress.com จะต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ก่อนจึงจะมองเห็นเนื้อหา สามารถทำได้โดย

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มแรกก็ให้เข้าไปที่ "เมนูเรื่อง" หรืือ "เมนูหน้า" ที่ต้องการก่อน โดยจะใช้การเขียนใหม่หรือแก้ไขอันที่มีอยู่แล้วก็ได้


ขั้นตอนที่ 2. ใส่เนื้อหาลงไปตามปกติ


ขั้นตอนที่ 3. ในเมนู "เผยแพร่" ที่อยู่ด้านขวาตรงคำว่า "เห็นได้" ให้เลือกที่ "แก้ไข"


ขั้นตอนที่ 4. หลังจากนั้นจะมีเมนูขยายออกมาโดยให้เลือกเป็นแบบ "รหัสผ่านป้องกัน" แล้วพิมพ์รหัสที่ต้องการใส่ลงไปโดยรหัสที่ใส่ลงไปนี้ก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนใหม่ในภายหลังได้ เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่ "เผยแพร่"


ขั้นตอนที่ 5. จากนั้นเมื่อลองไปที่หน้าบล็อกจะพบว่า ในเนื้อหาที่ทำไว้นี้จะมีช่องใส่ Password แสดงไว้อยู่


ขั้นตอนที่ 6. ถ้าใส่ Password ลงไปก็ีมีเนื้อหาปรากฎออกมา

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น