Excel: สลับเปลี่ยนคอลัมน์กับแถว

วิธีสลับเปลี่ยนการจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ (Column) กับแถว (Row) ของตาราง Excel ทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. เลือกเซลข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการสลับเปลี่ยนการจัดเรียง แล้วคลิกขวาและเลือกที่คัดลอก

ขั้นตอนที่ 2. เลือกเซลช่องใหม่ที่ต้องการวางข้อมูลที่จัดเรียงใหม่ลงไป แล้วคลิกขวาและเลือกวางแบบพิเศษ


ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเมนู "การวางแบบพิเศษ" แสดงออกมาให้เลือกในช่อง "สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์" แล้วกด "ตกลง"


ขั้นตอนที่ 4. จะเห็นว่าข้อมูลที่คัดลอกมาได้ถูกจัดเรียงใหม่ในตำแหน่งปลายทาง

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น