Blogger: แสดงเครื่องมือเฉพาะในหน้าแรก หรือหน้าที่ต้องการ


ถ้าต้องการแสดงกล่องข้อความต้อนรับ เมนูลิงก์ รวมทั้งโฆษณา เฉพาะแค่ในหน้าแรกของ Blogger เพียงหน้าเดียว หรือการให้แสดงต่อเมื่อผู้อ่านเลือกเข้าไปที่บทความเท่านั้น (Show the Blogger widgets on your blogspot blog Homepage Only or Post Page Only) สามารถทำได้ตามบทความนี้ซึ่งจะอธิบายวิธีแก้ไข 3 แบบคือ
  • วิธีทำให้เครื่องมือแสดงแค่ในหน้าแรกของ Blogger เพียงหน้าเดียวเท่านั้น
  • วิธีทำให้เครื่องมือแสดงต่อเมื่อเลือกเข้าไปที่บทความแต่ไม่แสดงในหน้าแรก
  • วิธีทำให้เครื่องมือแสดงอยู่เฉพาะในลิงก์ URL ใดๆ ใน Blogggerวิธีทำให้เครื่องมือ (Gadget) แสดงแค่ในหน้าแรกของ Blogger เพียงหน้าเดียวเท่านั้น
HOMEPAGE Only widgets,links in Blogger

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่บล็อคของคุณจากนั้นไปที่
รูปแบบ > แก้ไข HTML > ขยายแม่แบบเครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 2. แล้วให้สังเกตว่าเครื่องมือ (Gadget) จะขึ้นต้นด้วยโค้ดแบบนี้
<b:widget id=
ตัวอย่างเช่น
เครื่องมือ 'ข้อความ' จะขึ้นต้นด้วย
<b:widget id='Text1' locked='false' title='your-widget-name' type='Text'>
เครื่องมือ 'ป้ายกำกับ' จะขึ้นต้นด้วย
<b:widget id='Label1' locked='false' title='your-widget-name' type='Label'>
เครื่องมือ 'HTML/จาวาสคริปต์' จะขึ้นต้นด้วย
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='your-widget-name' type='HTML'>
เครื่องมือ 'รายชื่อลิงก์' จะขึ้นต้นด้วย
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='your-widget-name' type='LinkList'>

ภาพตัวอย่างของเครื่องมือ 'ข้อความ'

จากภาพจะเห็นว่า your-widget-name ภายในส่วนของ title='your-widget-name' ตามโค้ดตัวอย่างที่กล่าวมาด้านบนก็คือชื่อเฉพาะของเครื่องมืออันนั้นที่ถูกตั้งไว้ตามรูป โดยควรจะตั้งชื่อเป็นคำใดก็ได้ซึ่งไม่ซ้ำกับคำอื่นๆ ในโค้ด HTML เพื่อเวลาค้นหาด้วย Ctrl+F จะช่วยให้ระบุตำแหน่งของเครื่องมือนั้นได้ง่าย และเมื่อแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วค่อยเข้าไปเปลี่ยนชื่อเครื่องมือตามที่ต้องการอีกทีหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 3. จะพบว่าใต้บรรทัดของ <b:widget id= ที่กล่าวมาจะพบโค้ดลักษณะว่า <b:includable
โดยให้นำโค้ดสำหรับกำหนดการแสดงเครื่องมือคือ
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
ไปใส่ไว้ที่ใต้บรรทัด <b:includable อีกทีหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 4. จากนั้นให้นำค้นหา </b:includable> ในส่วนท้ายของเครื่องมืออันนั้น แล้วแทนที่ด้วย
</b:if>
</b:includable>

โดยจะพบอยู่บนบรรทัดเหนือโค้ด </b:widget> ซึ่งเป็นโค้ดปิดท้ายของเครื่องมืออันนั้นอีกทีหนึ่ง

ดูตัวอย่างการแก้ไขโค้ดได้ดังนี้ (คลิกรูปเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 5. กดที่บันทึกแม่แบบก็เสร็จแล้ววิธีทำให้แสดงเครื่องมือ (Gadget) ก็ต่อเมื่อเลือกเข้าไปที่บทความแต่ไม่แสดงในหน้าแรก
Showing in only Post Pages (Permalink pages)

ให้ทำตามขั้นตอนเหมือนในวิธีแบบแรกแต่ให้เปลี่ยนจาก
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
ในขั้นตอนที่ 3 ของวิธีแรกให้เป็น
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>วิธีทำให้เครื่องมือ (Gadget) แสดงอยู่เฉพาะในลิงก์ URL ใดๆ ใน Bloggger
Showing Widgets on a Specific Blog Post url

เช่น ต้องการแสดงไว้คู่กับบทความใดๆเพียงอันเดียว หรือให้แสดงเมื่อมีการเลือกใช้ป้ายกำกับบทความป้ายใดป้ายหนึ่งเท่านั้น เป็นต้น
ให้ทำตามขั้นตอนเหมือนในวิธีแบบแรกแต่ให้เปลี่ยนจาก

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
ในขั้นตอนที่ 3 ของวิธีแรกให้เป็น
<b:if cond='data:blog.url == "BLOG-POST-URL"'>
โดยที่ BLOG-POST-URL ในโค้ดก็หมายถึง URL ของป้ายกำกับหรือของบทความที่คุณต้องการ

Credit : http://www.bloggertricks.com/2009/03/how-to-show-blogger-linkswidgets-in.html
Credit: http://blogging4good.blogspot.com/2009/01/how-to-put-widget-on-specific-page-of.html

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น