CSS: หน่วยที่ใช้กำหนดขนาดในสไตล์ชีท

ในการกำหนดลักษณะของสไตล์ชีท (Style Sheet) จะมีการใช้หน่วยบอกขนาดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยคำอธิบาย
%เปอร์เซ็นต์
inนิ้ว
cmเซนติเมตร
mmมิลลิเมตร
em1 em เท่ากับขนาดตัวอักษรของข้อมูลนั้นๆ
ex1 ex มีขนาดใกล้เคียงกับครึ่งหนึ่งของขนาดตัวอักษร
pt1 pt เท่ากับ 1/72 นิ้ว
pc1 pc เท่ากับ 12 pt
pxพิกเซล

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น