Blogger: แสดงเฉพาะภาพตัวอย่างของบทความล่าสุดเป็นแถวตามแนวนอน

แจ้งการ Update: 2014/05/12
ปัจจุบันนี้แนะนำให้ใช้วิธีล่าสุดตามลิงก์อันนี้จะดีกว่า เพราะจะได้ภาพตัวอย่างแบบใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
http://tip.maxlayout.com/2014/02/blogger-add-gadget-for-show-all-post.html


วิธีสร้างเครื่องมือแสดงแค่เฉพาะภาพตัวอย่างของบทความล่าสุดให้เรียงเป็นแถวตามแนวนอน (Blogger Horizontal Recent Posts Thumbnails)

ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้ตามลิงก์นี้ http://www.maxlayout.com/ โดยจะมีวิธีทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่บล็อกของคุณจากนั้นไปที่ 'การออกแบบ > องค์ประกอบของหน้า'

ขั้นตอนที่ 2. ให้เลือกเพิ่ม Gadget แบบ 'HTML/จาวาสคริปต์'

ขั้นตอนที่ 3. คัดลอกโค้ดด้านล่างนี้ใส่ลงไปในช่อง 'เนื้อหา' และกดปุ่ม 'บันทึก' ก็เสร็จแล้ว

<style type='text/css'>
img.recent_thumb {padding:1px;width:135px;height:135px;border:1px solid silver;float:left;margin:10px 10px 0 0;}
.recent_posts_with_thumbs {float: left;width: 100%;min-height: 70px;margin: 5px 0px 5px 0px;padding: 0;font-size:12px;}
ul.recent_posts_with_thumbs li {padding-bottom:5px;padding-top:5px;min-height:65px;border:none;display:inline;}
.recent_posts_with_thumbs a {text-decoration:none;}
.recent_posts_with_thumbs strong {font-size:10px;}
</style>
<script style='text/javascript' >
function showrecentpostswiththumbs(json) {document.write('<ul class="recent_posts_with_thumbs">'); for (var i = 0; i < numposts; i++) {var entry = json.feed.entry[i];var posttitle = entry.title.$t;var posturl;if (i == json.feed.entry.length) break;for (var k = 0; k < entry.link.length;k++){

if(entry.link[k].rel=='replies'&&entry.link[k].type=='text/html'){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {posturl = entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try {thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch (error)

{
s=entry.content.$t;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf("src=\"",a);c=s.indexOf("\"",b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){
thumburl=d;} else thumburl='https://lh6.googleusercontent.com/-M-QW74Z9_GI/UC3kxprSo2I/AAAAAAAAEj0/ioID1g-gkLM/s72/no-image-available.png';
}

var postdate = entry.published.$t;var cdyear = postdate.substring(0,4);var cdmonth = postdate.substring(5,7);var cdday = postdate.substring(8,10);var monthnames = new Array();monthnames[1] = "Jan";monthnames[2] = "Feb";monthnames[3] = "Mar";monthnames[4] = "Apr";monthnames[5] = "May";monthnames[6] = "Jun";monthnames[7] = "Jul";monthnames[8] = "Aug";monthnames[9] = "Sep";monthnames[10] = "Oct";monthnames[11] = "Nov";monthnames[12] = "Dec";document.write('<li class="clearfix">');

if(showpostthumbnails==true)
document.write('<a href="'+posturl+'" target ="_top"><img class="recent_thumb" src="'+thumburl+'"/></a>');

if(showposttitle==true)
document.write('<b><a href="'+posturl+'" target ="_top">'+posttitle+'</a></b><br>');

    if ("content" in entry) {
      var postcontent = entry.content.$t;}
    else
    if ("summary" in entry) {
      var postcontent = entry.summary.$t;}
    else var postcontent = "";
    var re = /<\S[^>]*>/g;
    postcontent = postcontent.replace(re, "");

if (showpostsummary == true) {

      if (postcontent.length < numchars) {
          document.write('<i>');
         document.write(postcontent);
          document.write('</i>');}
      else {
          document.write('<i>');
         postcontent = postcontent.substring(0, numchars);
         var quoteEnd = postcontent.lastIndexOf(" ");
         postcontent = postcontent.substring(0,quoteEnd);
         document.write(postcontent + '...');
          document.write('</i>');}
}

var towrite='';var flag=0;
document.write('<strong>');

if(showpostdate==true) {towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+'-'+cdday+' - '+cdyear;flag=1;}

if(showcommentnum==true)
{
if (flag==1) {towrite=towrite+' | ';}
if(commenttext=='1 Comments') commenttext='1 Comment';
if(commenttext=='0 Comments') commenttext='No Comments';
commenttext = '<a href="'+commenturl+'" target ="_top">'+commenttext+'</a>';
towrite=towrite+commenttext;
flag=1;
;
}

if(displaymore==true)
{
if (flag==1) towrite=towrite+' | ';
towrite=towrite+'<a href="'+posturl+'" class="url" target ="_top">More -></a>';
flag=1;
;
}

document.write(towrite);

document.write('</strong></li>');
if(displayseparator==true)
if (i!=(numposts-1))
document.write('<hr size=0.5>');
}document.write('</ul>');
}

</script>
<script style='text/javascript'>
var numposts = 10;
var showposttitle = false;
var showpostthumbnails = true;
var displaymore = false;
var displayseparator = false;
var showcommentnum = false;
var showpostdate = false;
var showpostsummary = false;
var numchars = 0;
</script>
<script src='http://tip.maxlayout.com/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentpostswiththumbs'>
</script>อธิบายเพิ่มเติม
โค้ดบรรทัดที่ 3 นับจากข้างล่างสุด
ใช้เพื่อกำหนดว่าต้องการแสดงภาพตัวอย่างของบทความจากบล็อกใด ซึ่งตัวอย่างคือ
 http://tip.maxlayout.com

โค้ดบรรทัดที่ 2 นับจากข้างบนสุด
ใข้ปรับขนาดและลักษณะภาพตัวอย่างให้เหมาะกับบล็อกของคุณ ซึ่งตัวอย่างคือ
img.recent_thumb {padding:1px;width:135px;height:135px;border:1px solid silver;float:left;margin:10px 10px 0 0;}

โค้ดบรรทัดที่ 13 นับจากข้างล่างสุด
ใข้เปลี่ยนแปลงจำนวนบทความตัวอย่างโดยใส่ได้ไม่เกิน 25 ซึ่งตัวอย่างคือ
var numposts = 10;

Post Status
6 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

มีวิธีการปรับภาพให้ชัดขึ้นได้ไหมครับ ภาพที่ออกมาไม่ชัดเจนเลยอ่ะครับ

Max กล่าวว่า...

เท่าที่ผมรู้ยังไม่มีครับ

Unknown กล่าวว่า...

เปลี่ยนสีพื้นเป็นอื่นๆหรือใสได้มั้ยครับ

Max กล่าวว่า...

สามารถปรับสีพื้นหลังได้เลยครับ เหมือนกับการแก้ไขพื้นหลังของ Gadget ทั่วไป
อย่างไรก็ตามควรลองใช้เครื่องมืออันใหม่ที่เขียนไว้ในลิงก์ Update ด้านบนสุดเพราะจะช่วยให้ได้ภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นครับ

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณครับเปลี่ยนพื้นได้แล้ว ผมเรียง 5 แถว อยากให้แสดงอยู่ตรงกลางของบล็อกไม่สามารถจะเพิ่มเติมยังไง

Max กล่าวว่า...

คงหมายถึงลักษณะนี้
http://maxlayout.com/
ทำได้โดยนำไปวางในคอลัมน์ที่ไม่ถูกบีบจากแถบด้านข้าง Sidebar เช่นแท็บด้านบน แล้วก็ปรับขนาดรูปให้พอดีครับ
แต่ว่าควรใช้เครื่องมือ Gadget ตัวใหม่จะได้ภาพที่คมชัดกว่าซึ่งก็คือ
http://tip.maxlayout.com/2014/02/blogger-add-gadget-for-show-all-post.html
นอกจากนี้อาจสร้างคอลัมน์เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้
http://tip.maxlayout.com/2013/07/blogger-multi-column-widget-between-page-navi-and-post.html

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น