Lightwave: แก้ปัญหาปลัักอินหาย

วิธีสั่งสแกนเปลัักอินของ LightWave ที่อยู่ๆ ก็หายไปขณะกำลังใช้งานหรือบันทึกไฟล์ทำได้โดย
เปิดโปรแกรม Lightwave ในส่วนของ Layout ขึ้นมาแล้วเลือกที่
Utilities > Edit Plugins > Scan Directory
จากนั้นเลือก Directory ที่เก็บโปรแกรม Plugins Lightwave อยู่

เช่นตัวอย่างด้านล่างซึ่งใช้เก็บปลักอินของ Lightwave เวอชั่น 10.1 ใน Window 7 ดังนี้
C:\Program Files\NewTek\LightWave10.1\support\plugins

จากนั้นกดปุ่ม OK แล้วรอการสแกนสักครู่ พอระบบเจอเปลัักอินแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น