Lightwave: แปลง Edges เป็น Skelegons

โปรแกรม Lightwave ในส่วนของ Modeler มีวิธีเปลี่ยนจาก Edges ให้กลายเป็น Skelegons ได้ (Convert Edges To Skelegons) โดยให้เลือกที่
Setup > More > Convert Skelegons


โดยเมื่อแปลงเสร็จแล้วจะมีทั้ง EdgesSkelegons ซ้อนกันอยู่ โดยให้ไปที่ Statitics จากนั้นสั่งเลือกแยก Edges และ Skelegons ไว้อยู่คนละ Layer กัน

ถ้า Skelegons ที่ได้หันไปในทิศทางตรงกันข้ามผิดจากที่ต้องการ ก็สามารถแก้ได้โดยใช้เมาส์เลือกชิ้นนั้นไว้แล้วค่อยไปที่ Detail > Flip หรือคีย์ลัดด้วยปุ่ม F

แล้วเมื่อ Skelegons มีทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ควรดูว่ามีการเชื่อมต่อกันครบหรือเปล่า โดยถ้าจุดที่ต้องการไม่มีการเชื่อมต่อกันก็ให้ใช้ Detail > Merge Points เพื่อรวมจุดปลายที่ต้องการนั้นเข้าด้วยกัน

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น