Excel: เปลี่ยนข้อมูลในเซลล์ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่

เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลในเซลล์ของโปรแกรม Excel ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ได้ด้วยฟังก์ชัน LOWER ,UPPER และ PROPER ซึ่งมีวิธีดังนี้


1. การใช้สูตร UPPER เพื่อบังคับตัวอักษรในเซลล์นั้นๆ ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
สูตร =UPPER(เซลล์ข้อมูลที่ต้องการ)


2. การใช้สูตร LOWER เพื่อบังคับตัวอักษรในเซลล์นั้นๆ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
สูตร =LOWER(เซลล์ข้อมูลที่ต้องการ)


3. การใช้สูตร PROPER เพื่อบังคับตัวอักษรในเซลล์นั้นๆ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด โดยจะเว้นช่วงตามการเว้นวรรค
สูตร =PROPER(เซลล์ข้อมูลที่ต้องการ)

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น