Photoshop: อักษรลำแสง (Beam Text)


ขั้นตอนที่ 1. สร้างไฟล์ Photoshop ขนาดเท่าไรก็ได้ ซึ่งตัวอย่างนี้ใช้พื้นที่ขนาด 300x300 แล้วเทพื้นหลังให้เป็นสีดำ


ขั้นตอนที่ 2. พิมพ์ตัวอักษรสีขาวลงไป โดยในตัวอย่างใช้อักษร Georgia ในแบบ Italic ขนาด 60ptขั้นตอนที่ 3. สร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นใหม่วางไว้ที่ด้านบนสุดจำนวน 6 เลเยอร์ โดยให้ตั้งชื่อว่า Layer 1,2,3,...,6 ตามลำดับดังรูปขั้นตอนที่ 4. ไปที่ Layer 1 แล้วให้กด Load Selection ของเลเยอร์ตัวอักษร (กดปุ่ม <Ctrl> พร้อมเลือกที่เลเยอร์ตัวอักษร) จากนั้นให้เทสี #ff0000 (R=255 G=0 B=0) ลงไป ก็จะได้ตัวอักษรสีแดงดังรูปขั้นตอนที่ 5. เลือกอีก 5 เลเยอร์ที่ได้ถูกสร้างไว้จากนั้นให้เทสีด้วยวิธี Load Selection แบบเดียวกับขั้นตอนที่ 4 แต่จะแตกต่างกันก็ตรงสีที่ใส่ลงใน Selection ของแต่ละเลเยอร์ดังนี้
Layer 1: #ff0000 (R=255 G=0 B=0) สีแดง
Layer 2: #f26522 (R=242 G=101 B=34) สีส้มเข้ม
Layer 3: #f7941d (R=247 G=148 B=29) สีส้ม
Layer 4: #ffc87d (R=255 G=200 B=125) สีส้มอ่อน
Layer 5: #ffff00 (R=255 G=255 B=0) สีเหลือง
Layer 6: #ffffff (R=255 G=255 B=255) สีขาว


โดยหลังจากที่ใส่สีลงในแต่ละเลเยอร์เสร็จแล้ว ก็ให้กด <Ctrl+D> เพื่อสั่ง Deselectขั้นตอนที่ 6. ให้ใส่ Filter ในแต่ละเลเยอร์ดังนี้
ไปที่ Layer 1: เลือก Filter > Blur > Motion Blur... โดยตั้งค่า Angle: 0 ,Distance: 999


ไปที่ Layer 2: เลือก Filter > Blur > Motion Blur... โดยตั้งค่า Angle: 0 ,Distance: 400
ไปที่ Layer 3: เลือก Filter > Blur > Motion Blur... โดยตั้งค่า Angle: 0 ,Distance: 250
ไปที่ Layer 4: เลือก Filter > Blur > Gaussian Blur... โดยตั้งค่า Radius: 8
ไปที่ Layer 5: เลือก Filter > Blur > Gaussian Blur... โดยตั้งค่า Radius: 14
ไปที่ Layer 6: เลือก Filter > Blur > Gaussian Blur... โดยตั้งค่า Radius: 5ขั้นตอนที่ 7. ย้ายตำแหน่งเลเยอร์ตัวอักษรขึ้นไปไว้ด้านบนสุดขั้นตอนที่ 8. ไปที่เลเยอร์ตัวอักษรซึ่งอยู่ด้านบนสุดจากนั้นให้เลือก Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation แล้วกดปุ่ม OKขั้นตอนที่ 9. จะพบว่ามีเมนูปรากฎออกมาให้เลือกปรับสีได้ตามต้องการโดยในตัวอย่างนี้ได้เปลี่ยนให้ค่า Hue: -100 จากนั้นก็กดปุ่ม OK ก็เสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่ 10. โดยถ้าต้องการเปลี่ยนสีของลำแสงก็ทำได้ง่ายๆ ด้วยการไปกดดับเบิ้ลคลิกที่ Layer Thumbnail ของ Adjustment Layer ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 8 ก็จะพบว่ามีเมนู Hue/Saturation โผล่มาให้แก้ไขอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากลองปรับค่า Hue ให้เปลี่ยนแปลงไปก็จะได้ลำแสงที่มีสีแตกต่างกันดังภาพด้านล่าง ซึ่งภาพในตัวอย่างเกิดจากการตั้งค่า Hue ดังนี้
สีน้ำเงิน > Hue: +180
สีเขียว > Hue: +70
สีม่วง > Hue: -100
สีแดง > Hue: -45

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น