HTML คืออะไร


HTML เป็นตัวย่อของ Hypertext Markup Language หมายถึง ภาษามาร์คอัพข้อความหลายมิติ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กำหนดโครงสร้างของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ใช้ในการแสดงผลข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งเริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) โดยในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ถูกดูแลภายใต้องค์กร World Wide Web Consortium หรือเรียกย่อว่า W3C (http://www.w3c.org)

ภาษา HTML จะมีนามสกุล .html หรือ .htm โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนเนื้อหา และส่วนที่เป็นคำสั่งหรือแท็กรูปแบบ ทั้งนี้เราสามารถเขียน HTML ได้โดยใช้โปรแกรม Text Editor ที่มีอยู่ทั่วไปเช่น โปรแกรม Notepad เป็นต้น ซึ่งวิธีการเขียนก็เป็นแบบเดียวกับการพิมพ์เอกสารตามปกติเพียงแต่เวลาเซฟไฟล์ (Save) ก็ให้ใส่คำว่า .html หรือ .htm ต่อท้ายที่หลังชื่อไฟล์

เช่น ถ้่าต้องการทำไฟล์ HTML ชื่อ 001 ก็ให้พิมพ์ชื่อเวลา Save ว่า 001.html หรือ 001.htm ก็ได้

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น