PhotoScape: จับภาพหน้าจอ


เปิด Photoscape แล้วเลือกไอคอน Screen Capture จะพบตัวเลือกดังนี้


1. Capture Full Screen - ให้จับภาพแบบเต็มทั้งหน้าจอ
2. Capture Window - เลือกขอบเขตการจับภาพของหน้าต่างของโปรแกรมที่เปิดแสดงอยู่บนจอ
3. Capture Region - กำหนดอาณาเขตการจับภาพโดยการลากสร้างกรอบด้วยตนเอง
4. Repeat Last Capture - ให้จับภาพในตำแหน่งเดียวกับที่เพิ่งจับไปอีกครั้ง
5. Capture Screen Process จะพบว่ามีตัวเลือก 2 อย่างดังนี้
  • Copy to clipboard - เลือกให้้เรานำข้อมูลภาพที่จับไว้ไปวางในโปรแกรมสำหรับจัดการภาพด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำไปวางไว้ในโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่  Photoscape ก็ได้
  • Open at the tab of Editor - นำภาพที่จับมาไปวางลงสู่หน้าจอ Editor ของ Photoscape โดยอัตโนมัติ
6.Sound - เลือกเปิดหรือปิดเสียงที่ดังขึ้นมาขณะกดจับภาพ

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น