PhotoScape: ดูค่าสีบนหน้าจอ


เปิด Photoscape แล้วเลือกไอคอน Color Picker จะมีเมนูการดูค่าสีแสดงออกมาซึ่งใช้งานดังนี้


ขั้นแรกไปที่ตัวกำหนดอาณาเขตการขยายภาพ(หมายเลข 1) โดยเวลาใช้ก็ให้เลือกแล้วกดคลิกค้างไว้ก็จะมีกรอบขนาดเล็กปรากฎขึ้นมา ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อลากกรอบนี้ผ่านบริเวณใดก็จะมีภาพตรงส่วนนั้นไปขยายแสดงอยู่ที่กรอบตรงกลางเมนู(หมายเลข 2) หลังจากนั้นจะพบว่าเมื่อไปคลิกกดจิ้มที่จุดใดๆ ในภาพขยายที่กรอบตรงกลางเมนู ก็จะมีค่าสีของตำแหน่งนั้นไปแสดงอยู่ในช่องด้านล่าง(หมายเลข 3) โดยจะมีประวัติของค่าสืที่เราเคยกดดูใน 3 ครั้งล่าสุดแสดงให้ที่เมนูด้านขวาล่าง(หมายเลข 4) นอกจากนี้ถ้่่่าหากไม่ชอบเสียงที่มันดังขึ้นมาตอนจื้มดูค่าสีก็ให้สั่งปิดที่เมนูด้านซ้ายล่างสุด(หมายเลข 5)

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น