เวิลด์ไวด์เว็บ (www) คืออะไร


เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web, WWW, W3) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "เว็บ" คือพื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นแบบเครือข่ายคล้ายใยแมงมุมโดยใช้การกำหนด URL ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ภายในของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ผ่านทางบราวเซอร์ (Browser)

Credit: http://www.krucomp.net/net/page11.html

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น