Lightwave: ปรับมุมกล้องด้วย Match Perspective

Step 1. ภาพพื้นหลัง
เตรียมภาพสำหรับซ้อนพื้นหลังซึ่งควรเป็นภาพชนิด png32
ให้นำภาพที่ต้องการนั้นไปใส่พื้นหลังการเรนเดอร์โดยไปที่
Render > Utilities > Set BG Image
แล้วเลือกที่ "Load New Images" ให้ชี้ไปสู่ภาพที่ต้องการ พอในช่อง "Background Image" แสดงชื่อภาพแล้วก็กด "OK"

Step 2. มุมกล้อง
เลือกกล้องเอาไว้หนึ่งอัน แล้วก็สั่งเปิดหน้าต่าง Viewport เป็นมุมมองกล้องอันนี้โดยเลือกเป็น
Camera View > Current Camera
จากนั้นไปที่
Render > Utilities > Match Perspective
สังเกตว่าในหน้าต่าง "Current Camera" จะมีเส้นแกนปรากฎออกมา 6 เส้น โดยให้ลากเส้นแกนทั้ง 6 นี้ไปจัดวางให้ใกล้เคียงกับแนวภาพพื้นหลัง เมือ่เสร็จแล้วก็จะพบว่าตอนนี้กล้องกับภาพพื้นหลังมีมุมมองที่ซ้อนกันแล้ว

Step 3.วัตถุหลัก
นำเข้าวัตถุหลักเข้าใน "Layout" มาแล้ววางไว้หน้ากล้อง

Step 3. ฉากรับเงา
ไปที่โหมด Modeller สร้างวัตถุเป็นฉากไว้รองรับเงา ให้เป็นแผ่นราบขนาดใหญ่พอประมาณ แล้วสร้างพื้นผิว Material สำหรับตัวฉาก โดยในตัวอย่างนี้จะขอตั้งชื่อว่าพื้นผิวนี้ว่า "Ground"

Step 4. พื้นผิวของฉาก
ไปที่ Surface Editor แล้วตั้งค่าพื้นผิว "Ground" โดยเลือกที่ "Edit Nodes"
ในหน้าต่างเมนู "Nodes" ให้ขยายชุด "Materials" แล้วเลือก "Shadow Catcher" เอาไว้ จากนั้นก็กด "Add Selected Node(s)"
จะพบว่าตอนนี้มี "Nodes" ชื่อ "Shadow Catcher" อยู่ทางหน้าต่างด้านขวาของ "Node Editor"
ให้ใช้เมาส์ลากลูกศรจาก "Material" ของ "Shadow Catcher" ให้โยงไปเชื่อมกับ  "Material" ของ "Surface"

Step 5. ลองเรนเดอร์
โดยตอนนี้ในมุมมอง Viewport หน้าต่าง "Current Camera" จะพบว่าตอนนี้เปิดใช้โหมด VPR หรือจะลองเรนเดอร์ตามปกติก็ได้จะพบว่าตัวฉากหายไปแล้ว แต่เงาของวัตถุหลักที่ฉายลงบนฉากนั้นจะยังคงอยู่

Step 6. ซ่อนวัตถุ
ถ้าต้องการซ่อนวัตถุอันใดก็เลือกวัตถุนั้นแล้ว "Object Properties" แล้วสั่งเปิด "Unseen by Camera" และ "Unseen by Rays" แต่สั่งปิด "Cast Shadow" ก็จะพบว่าวัตถุนั้นจะหายไป

Step 7. บังวัตถุ
โดยถ้าต้องการใช้วัตถุอื่นมาบังวัตถุหลักก็ให้ใส่พื้นผิว "Ground" ลงในวัตถุบังแล้วตั้งค่าของ "Object Properties" โดยสั่งปิดทั้ง "Unseen by Camera" และ "Cast Shadow"

Step 8. สะท้อนบนฉาก
ถ้าต้องการให้วัตถุหลักสะท้อนอยู่บนพื้นของฉากก็ทำได้โดยไปตั้งค่า "Node Editor" โดยดับเบิ้ลคลิกที่ "Shadow Catcher" แล้วใส่ตัวเลขที่ต้องการลงในช่อง "Reflection"

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น