Lightwave: แปลง Face เป็น SubPatch

โปรแกรม Lightwave ในส่วนของ Modeler สามารถแปลง Polygon จาก Face ให้เป็น SubPatch (Convert Face to SubPatch) ได้โดยไปที่ Construct > SubPatch ซึ่งอยู่ในส่วนชุดเมนู "Convert" (คีย์ลัดด้วยปุ่ม Tab ก็ได้เช่นกัน)

โดยเมื่อแปลงเป็น SubPatch แล้วสามารถเปลี่ยนกลับให้เป็น Face อันเดิมแบบในตอนแรกได้โดยเลือกกดที่ Construct > SubPatch อีกครั้ง (คีย์ลัดด้วยปุ่ม Tab  เหมือนเดิม)


แต่หากต้องการให้ SubPatch เปลี่ยนเป็น Face โดยให้รูปทรงมีลักษณะเหมือนตอนยังเป็น  SubPatch อยู่ให้เลือกที่ Construct > Convert > Freeze

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น