Photoshop: ภาพขอบหยัก (Distort Ripple Frame)ขั้นตอนที่ 1.
เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม <Ctrl+A> บนคีย์บอร์ดเพื่อสร้าง Selectionขั้นตอนที่ 2.
คลิกเมนู 'Select > Modify > Contract...'
แล้วใส่ขนาดกรอบรูปลงไปในช่อง 'Contract By'
โดยในตัวอย่างนี้ให้ Contract = 22ขั้นตอนที่ 3.
คลิกปุ่ม 'Edit in Quick Mask Mode' เพื่อทำงานในโหมด 'Quick Mask Mode'ขั้นตอนที่ 4.
คลิกเมนู 'Filter > Distort > Ripple...' จากนั้นตั้งค่า
Amount = 250%
Size = Large
โดยยิ่งใส่ค่า Amout สูงจะทำให้ขอบรูปมีความหยักมากขั้นตอนที่ 5.
คลิกปุ่ม 'Edit in Standard Mode' เพื่อกลับไปทำงานใน 'Quick Standard Mode' หรือโหมดปกติขั้นตอนที่ 6.
คลิกปุ่ม 'Select > Inverse' เพื่อกลับด้าน Selection
แล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่หนึ่งอันโดยวางไว้อยู่เหนือเลเยอร์รูปภาพขั้นตอนที่ 7.
เทสีขาวลงไปในเลเยอร์ขึ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
จากนั้นกดปุ่ม <Ctrl+D> บนคีย์บอร์ดเพื่อสั่ง 'Deselect' ก็เสร็จแล้ว

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น