Blogger: ส่งออกและนำเข้าบทความระหว่างบล็อก


การส่งออกบทความ Blogger จะเป็นการคัดลอกสำเนาบทความทั้งหมดรวมถึงความคิดเห็นที่มีอยู่ในบล็อกอันเก่า ไปใส่ลงบล็อกใหม่ ซึ่งบทความที่ถูกส่งออกไปก็จะยังอยู่ในบล็อกเก่าต่อไปเหมือนเดิมจนกว่าคุณจะสั่งลบมันทิ้ง ซึ่งเหมาะมากสำหรับเวลาที่ต้องการย้ายบล็อก โดยมีขั้นตอนดังนี้ (ขั้นตอนที่ 1-3 จะเป็นการส่งออก ส่วนขั้นตอน 4-8 จะเป็นการนำเข้า)

ขั้นตอนที่ 1. ในบล็อกอันเก่า (Old Blog) ให้เลือกที่ การตั้งค่า > ขั้นต้น

ขั้นตอนที่ 2. ในหัวข้อ "เครื่องมือเขียนบล็อก" ให้เลือกที่ "ส่งออกบล็อก"


ขั้นตอนที่ 3. เลือก "ดาวน์โหลดบล็อก" ก็จะทำให้บทความในบล็อกเก่านี้ถูกส่งออกมาเป็นไฟล์ชนิด XML Document โดยให้ "Save" ไฟล์นี้ลงไปในเครื่องของเราขั้นตอนที่ 4. ไปที่บล็อกใหม่ (New Blog) แล้วเลือก การตั้งค่า > ขั้นต้น โดยในครั้งนี้ให้เลือกที่ "นำเข้าบล็อก"


ขั้นตอนที่ 5. กดที่ "เลือกไฟล์" โดยให้ไปเลือกไฟล์ XML Document ที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องแล้วกดที่ "open"ขั้นตอนที่ 6. พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง


ขั้นตอนที่ 7. จะพบว่ามีตัวเลือก "เผยแพร่บทความที่นำเข้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ" แสดงไว้อยู่ โดยถ้าไม่เลือกตัวเลือกนี้บทความที่ถูกนำเข้ามานี้ก็จะยังไม่ถูกนำไปเผยแพร่ แต่ส่งจะไปอยู่ในกลุ่ม "นำเข้าแล้ว" ของเมนู "แก้ไขบทความ" ซึ่งเราสามารถไปเลือกสั่งให้เผยแพร่แต่เฉพาะอันที่ต้องการได้

ขั้นตอนที่ 8. กดที่ "นำเข้าบล็อก" ก็เสร็จแล้ว


อธิบายเพิ่มเติม
ในขั้นตอนที่ 7 ถ้าหากว่าไม่เลือกที่ "เผยแพร่บทความที่นำเข้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ" จะทำให้บทความที่นำเข้ามานั้นถูกส่งไปอยู่ที่ การส่งบทความ > แก้ไขบทความ > นำเข้าแล้ว ดังภาพด้านล่างครับ

Post Status
3 ความคิดเห็น:

neornee กล่าวว่า...

ขอบคุณมากมากเลยค่ะ พอดีจะย้ายบล็อกแล้วปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงกับบทความอันเก่าดี ตอนนี้ย้ายได้แล้ว ขอบคุณมากมากเลยนะคะ :)

nopiron กล่าวว่า...

ดีครับ ได้ความรู้ดี

family journey กล่าวว่า...

ผมนำเข้าบล็อคไม่ได้ครับ ไฟล์ ขนาด 120MB จะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น