CSS: ลักษณะของจุดลิงก์และแถบเลื่อนในสไตล์ชีท

ลักษณะของจุดลิงก์แบบต่างๆ ในสไตล์ชีท (Style Sheet) มีดังนี้
1.ลักษณะจุดลิงก์ที่ไม่เคยไปยังปลายทางมาก่อนคือ
a:link
2.ลักษณะ จุดลิงก์ที่ได้เคยไปมาแล้วคือ
a:visited
3.ลักษณะ จุดลิงก์ในเวลาที่กำลังถูกคลิกคือ
a:active
4.ลักษณะ จุดลิงก์ขณะที่ผู้ใช้กำลังวางเมาส์อยู่เหนืออยู่จุดลิงก์นั้นๆคือ
a:hover
ตัวอย่างเช่น
<style>
<!--
a:link {background-color: #000000;}
a:visited {background-color: #ff0000;}
a:active {background-color: #00ff00;}
a:hover {background-color: #0000ff;}
-->
</style>

การเปลี่ยนสีให้แถบเลื่อน
ในตัวอย่างด้านล่างนี้จะเป็นการกำหนดให้สีของแถบเลื่อนให้มีลูกศรเป็นสีขาว(000000) บนแถบเลื่อนสีดำ(ffffff) โดยเป็นการกำหนดลักษณะของเว็บเพจที่ใช้ Selector เป็น Body
<style>
<!--
body {
scrollbar-arrow-color: #000000;
scrollbar-base-color: #ffffff;
}
-->
</style>

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น