Photoshop: อักษรนูนด้วยการขยับเลเยอร์ (Pixel Bevel Text)


ขั้นตอนที่ 1. สร้างไฟล์ Photoshop ขึ้นมาขนาดเท่าไรก็ได้ โดยในตัวอย่างนี้ใช้ขนาด 200x200 เทพื้นหลังเป็นสีเทา (4a4a4a) แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป


ขั้นตอนที่ 2. คัดลอกเลเยอร์ตัวอักษรที่ทำไว้เพิ่มอีก 2 เลเยอร์ จากนั้นใส่สีของตัวอักษรในแต่ละเลเยอร์ดังนี้
  • เลเยอร์ตัวอักษรด้านบนสุด : สีเทาปานกลาง (828282)
  • เลเยอร์ตัวอักษรตรงกลาง :  สีเทาอ่อน (bababa)
  • เลเยอร์ตัวอักษรด้านหลัง : สีเทาเข้ม (222222)

ขั้นตอนที่ 3. ขยับตำแหน่งเลเยอร์ตัวอักษรดังนี้
  • เลเยอร์ตัวอักษรด้านบนสุด : ปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ต้องขยับย้ายตำแหน่ง
  • เลเยอร์ตัวอักษรตรงกลาง : ขยับเลื่อนไปทางด้านซ้ายและด้านบนเล็กน้อย
  • เลเยอร์ตัวอักษรด้านหลัง : ขยับเลื่อนไปทางด้านขวาและด้านล่างเล็กน้อย

ขั้นตอนที่ 4. ลองดูผลที่ได้


Credit: http://www.voidix.com/pixeltext.html

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น