Fireworks: อักษรเงาสะท้อน (Reflective Text)

การใช้โปรแกรม Adobe Fireworks สร้างตัวอักษรเงาสะท้อน (Reflective Text) ด้วย Mask สามารถทำได้ดังนี้


ขั้นตอนที่ 1. สร้างไฟล์ Adobe Fireworks ขึ้นมาขนาดพื้นที่ทำงานเท่าไรก็ได้ โดยในตัวอย่างนี้ใช้ขนาด 297x297 จากนั้นเทพื้นหลังเป็นสีขาว (#ffffff) แล้วพิมพ์ตัวอักษรใส่ลงไป


ขั้นตอนที่ 2. ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรสีฟ้าเป็น Gradient โดยในตัวอย่างนี้ตั้งค่าสีของจุดทั้งสองคือ #000099 และ #00bff8


ขั้นตอนที่ 3. สั่งคัดลอกตัวอักษรสีฟ้าที่ไล่สี Gradient ไว้แล้วนั้น เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอัน แล้วลากลงไปวางไว้ใต้ตัวอักษรสีฟ้าอันแรก


ขั้นตอนที่ 4. เลือกตัวตัวอักษรสีฟ้าในแถวล่างเอาไว้ แล้วไปที่เมนู Modify > Transform > Flip Vertical เพื่อกลับด้านตัวอักษร แล้วปรับระยะห่างของตัวอักษรสีฟ้าทั้งสองแถวให้สวยงาม โดยให้เว้นช่องว่างระหว่างกันเล็กน้อย


ขั้นตอนที่ 5. สร้างวัตถุสี่เหลี่ยมซึ่งมีการไล่สีขาว (#ffffff) ไปดำ (#000000) จากบนลงล่างดังรูป โดยนำวัตถุสี่เหลี่ยมอันนี้ไปวางให้ขอบด้านบนอยู่ระดับเดียวกันกับขอบบนตัวอักษรสีฟ้าในแถวล่าง และปรับขนาดวัตถุสี่เหลี่ยมอันนี้ให้มีความสูงประมาณ 2 ใน 3 ของตัวอักษรแถวล่าง เช่นในตัวอย่างนี้อักษรสูงประมาณ 42px จึงให้วัตถุสี่เหลี่ยมมีขนาด 28px


ขั้นตอนที่ 6. เลือกที่วัตถุสี่เหลี่ยมแล้วแก้ไขตำแหน่งของจุดไล่สี Gradient ให้จุดแสดงตำแหน่งของสีขาว (#ffffff) เลื่อนสูงขึ้นไปอยู่เกินกว่าขอบบนของวัตถุสี่เหลี่ยม และจุดแสดงตำแหน่งของสีดำ (#000000) เลื่อนสูงเข้าไปอยู่ภายในวัตถุสี่เหลี่ยมเล็กน้อย


ขั้นตอนที่ 7. เลือกวัตถุสี่เหลี่ยมเอาไว้แล้วไปที่เมนู
Modify > Transform > Free Transform (หรือจะใช้การแก้ไขค่าขนาดในพารามิเตอร์ด้านล่างแทนก็ได้)
โดยให้สั่งขยายความกว้างของวัตถุสี่เหลี่ยมอันนี้เพิ่มขึ้นจนบังทับส่วนบนของตัวอักษรแถวล่างได้ทั้งหมด


ขั้นตอนที่ 8. ลากเมาส์ทั้งเลือกวัตถุสี่เหลี่ยมและตัวอักษรสีฟ้าแถวล่างเอาไว้พร้อมกันแล้วไปที่
Modify > Mask > Groub as Mask
จะพบว่าตัวอักษรสีฟ้าแถวล่างจะมีการไล่สีจากเข้มไปอ่อนจนจางหายไปดังรูป


ขั้นตอนที่ 9. ตบแต่งรายละเอียดของชิ้นงานได้ตามต้องการ


Credit: http://www.voidix.com/fireworks_professional_text.html

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น