Picasa: เปลี่ยนภาษาของเมนู

ถ้าต้องการเปลี่ยนเมนู Picasa ให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ ก็ทำได้ดังนี้
เปิด Picasa ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Tools > Options > General > Language แล้วเลือกภาษาที่ต้องการได้เลย

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น