Wordpress: ใช้ปุ่มคำสั่งแสดงบทความแบบย่อ

การแสดงเนื้อหาแบบย่อด้วยปุ่มคำสั่ง Insert More tag เพื่อให้แสดงบทความตัวอย่างแบบสั้นๆ ใน บล็อกของ Wordpress สามารถทำได้ดังนี้

ซึ่งปุ่มคำสั่งอันนี้จะใช้ได้เมื่ออยู่ในโหมด "เขียน" และ "แก้ไข" แบบธรรมดา แต่จะไม่มีอยู่ในเมนู "เขียนอย่างเร็ว"


ขั้นตอนที่ 1. เข้าไปที่บทความซึ่งต้องการย่อให้สั้นลง

ขั้นตอนที่ 2. เลือกตรงตำแหน่งบริเวณข้างใต้เนื้อหาที่ต้องการแบ่งส่วนไว้ให้ผู้อ่านมองเห็น จากนั้นกดที่ปุ่ม "Insert More tag" โดยปุ่มอันนี้จะแสดงให้ตัวเราซึ่งเป็นผู้เขียนบล็อกเห็นต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เลือกอยู่ว่าเป็น Visual หรือ HTML แต่ผลลัพธ์จากการสั่งย่อบทความที่ผู้ชมบล็อกมองเห็นก็จะเหมือนกัน

โดยสามารถสังเกตได้ว่า
ในมุมมอง Visual แสดงการแบ่งด้วยเส้นที่ลงท้ายด้วนคำว่า More...
ในมุมมอง HTML แสดงการแบ่งด้วยโค้ดว่า <!--more-->
เหมือนกับในภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

เมื่อใช้มุมมอง Visual


เมื่อใช้มุมมอง HTML


ขั้นตอนที่ 3. กดปุ่ม "เผยแพร่" หรือปุ่ม "อัปเดต" ก็เสร็จแล้ว


อธิบายเพิ่มเติม
ถ้าต้องการยกเลิกการย่อบทความที่ทำไว้
ในมุมมอง Visual ให้กดที่เส้น More... แล้วกดสั่ง Delete เส้นนี้ทิ้งไป
ในมุมมอง HTML ให้ลบโค้ดที่เขียนไว้ว่า <!--more--> ทิ้งไป
จากนั้นพอกดปุ่ม "อัปเดต" บทความนี้ก็จะแสดงแบบเต็มเหมือนเดิมโดยไม่ถูกย่อ

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น