Internet Explorer: กำหนดหน้าเว็บที่ถูกเปิดขึ้นมาเป็นหน้าแรก

วิธีเ้ลือกหน้าเว็บที่ถูกจะแสดงขึ้นมาเป็นหน้าแรกในตอนเปิดใช้อินเตอร์เน็ตด้วย Internet Explorer หรือการตั้งค่าหน้าที่เป็น Home Page สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มโดยเปิดโปรแกรม Internet Explorer ตามภาพข้างล่างนี้แล้วเลือกที่
Tools > Internet Options > General


ขั้นตอนที่ 2. ตั้งค่าในช่อง Home Page ตามต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีวิธีใส่ค่าลงไปดังนี้
  • พิมพ์ URL ของเว็บที่ต้องการใส่ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั้นโดยตรง
  • กดปุ่ม "Use Current" จะเป็นการใส่ URL ของหน้าเว็บเรากำลังเปิดอยู่ขณะนี้
  • กดปุ่ม "Use Default" จะกลายเป็น URL ของค่าเบื้องต้นซึ่งเป็นเว็บของ Microsoft
  • กดปุ่ม "Use Blank" เป็นการใส่ URL ของหน้าว่างเปล่าลงไป คือไม่เปิดหน้าใดๆ ทั้งสิ้น
ในบางเวอชั่นนั้นการลบข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมทิ้งไปแล้วปล่อยให้ว่างไว้ จะไม่ส่งผลให้การตั้งค่าหน้าเว็บที่เป็น Home Page เกิดการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 3. กดที่ปุ่ม "Apply" ก็เสร็จแล้ว

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น