Blogger: การทำลิงก์ข้อความแบบเปิดหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาใหม่


ตามปกติแล้ว ถ้าเราลากเมาส์ให้ครอบคลุมตัวอักษรแล้วไปกดที่ปุ่มสร้างลิงก์ก็จะกลายเป็นข้อความไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ที่จะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาในหน้าเดิม แต่ถ้าเราต้องการให้ลิงก์อันนั้นเปิดขึ้นมาในหน้าต่างใหม่โดยไม่มาแทนที่หน้าเดิม จะสามารถทำได้โดยใช้วิธีเข้าไปที่ "แก้ไข HTML" ในเมนูรูปแบบหรือในส่วนของบทความได้ดังนี้

1. ตัวอย่างลิงก์แบบธรรมดาซึ่งเกิดจากการเลือกที่ปุ่มสร้างลิงก์
maxlayout.com
เกิดขึ้นเมื่อเราพิมพ์ข้อความแล้วเลือกที่ปุ่มสร้างลิงก์ของ blogger ก็จะมีโค้ด HTML แสดงอยู่ดังนี้
<a href="http://maxlayout.com/">maxlayout.com</a>
URL ปลายทางของลิงก์คือ http://maxlayout.com/
ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์คือ maxlayout.com

2. ทำลิงก์แบบเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ (hyperlink open in a new browser window)
maxlayout.com
ซึ่งต่างกับลิงก์ในข้อ 1 ก็ตรงที่มีการเพิ่ม _blank ลงไปโดยมีโค้ด HTML ดังนี้
<a href="http://maxlayout.com/" target="_blank">maxlayout.com</a>
URL ปลายทางของลิงก์คือ http://maxlayout.com/
ข้อความที่ใช้เป็นลิงก์คือ maxlayout.com

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น