Picasa: กำหนดชนิดของภาพที่ใช้ในโปรแกรม

ถ้าหน้าจอการทำงานของ Picasa มองไม่เห็นไฟล์ภาพบางชนิด ให้ลองตรวจสอบดังนี้
เปิด Picasa ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Tools > Options > File Types แล้วจะมีชนิดของภาพที่สามารถใช้ได้แสดงไว้อยู่ โดยให้คลิกเลือกชนิดภาพที่ต้องการในเมนูจากนั้นก็กด OK

Post Status
0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น