Blogger: อัปเกรดแม่แบบดั้งเดิมของบล็อก


การอัปเกรดแม่แบบของ Blogger จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดหน้าด้วยการลากและวางส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บ รวมทั้งการปรับแต่งลักษณะของบล็อก ซึ่งมีขั้นตอนทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เข้าไปที่บล็อกแล้วเลือกที่ แม่แบบ > ตั้งค่าการออกแบบ > อัปเกรดแม่แบบของคุณขั้นตอนที่ 2. จากนั้นเลือกที่ บันทึกแม่แบบ


เมื่ิอทำเสร็จแล้วก็จะพบว่าจะมีเมนู 'รูปแบบ' แสดงอยู่ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดดังนี้


  • มีตัวเลือก 'องค์ประกอบของหน้า' ช่วยให้สามารถปรับแต่งและย้ายเครื่องมือ Gadget ได้
  • ที่แก้ไข HTML จะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถอัปโหลดแม่แบบหรือธีมจากในเครื่องของเราได้ด้วย
  • มีตัวเลือก 'แบบอักษรและสี' ไว้ให้ใช้งาน

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น